Kabel

Er worden specifieke eisen gesteld aan aderdikte, afscherming maar ook of de kabel getwist moet zijn, en zo ja, hoe veel draaiingen per meter. Niet alle kabel is gelijk geschapen. Wij maken het makkelijk, de veeleisende kabels in de safety en security markt hebben wij  standaardvoor u op voorraad. Een kabel die aan alle eisen voldoet en ook gegarandeerd de opgegeven maximale lengte behaalt.