Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De inhoud die gepubliceerd is op de website van Webshop GGSI BV (afbeeldingen, foto's, teksten en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. 

Zonder schriftelijke toestemming van Webshop GGSI BV is het verboden om onderdelen van de website van Webshop GGSI BV te gebruiken in een of meer andere websites of voor welke toepassing dan ook. De website van Webshop GGSI BV bevat gegevens dewelke beschermd zijn door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn beschermd. 

Verantwoording/aansprakelijkheid

Webshop GGSI BV heeft deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld en ontworpen naar beste kennis en weten. Wanneer u als gebruiker toegang heeft tot deze website en gebruik maakt van de website en de daarin opgenomen links, geschieden er risico's voor het bezoeken hiervan. Eventuele schadeclaims schade en garantieclaims dewelke veroorzaakt zouden kunnen zijn door mogelijk niet volledige of niet correcte gegevens zijn dan ook uitgesloten. Webshop GGSI BV is op geen enkele mogelijke wijze verantwoordelijk alsook niet aansprakelijk voor geleden schade (als aanvulling, ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die eventueel zou kunnen voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van de website van Webshop GGSI BV of de daarin aangebrachte verwijzingen. 

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en deze worden beheerd door derden. Webshop GGSI BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.